W ramach projektu Moja mała Ojczyzna reprezentanci naszej szkoły pod opieką Małgorzaty Pawlak wzięli udział w zajęciach krajoznawczo – przyrodniczych na Strzeleckiej Górze zorganizowanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych. Uczniowie zapoznali się z historią wieży widokowej oraz z elementami wiedzy o ekosystemie leśnym. Po spacerze dydaktycznym w pięknej wiosennej aurze młodzież 9 jeleniogórskich szkół rywalizowała między sobą podczas testu, a następnie integrowała się w trakcie grillowania.