Młodzi ludzie z Młodzieżowej Sceny Dramatycznej „Śniadecki” zaprezentowali egzystencjalną wizję piekła. Na warsztat wzięli dramat J. P. Sartre pt. „Za zamkniętymi drzwiami”. W swojej wizji przedstawili luźną interpretację utworu, umiejscawiając ją za zamkniętymi drzwiami pokojów uczniów w czasie trwania covidowego lockdownu i okresu nauki zdalnej. Aktorzy skupili się przede wszystkim na przeżyciach emocjonalnych młodzieży, co u publiczności miało wywołać mały katharsis. Przedstawienie wywarło duże wrażenie, publiczność była poruszona. Tematyka widowiska stała się doskonałym punktem wyjścia do rozważań o profilaktyce zachowań ryzykownych u młodzieży.