W dniu 8 marca 2017 roku A�w naszej szkole odbyA�y siA� Mistrzostwa Jeleniej GA?ry w konkursie Sudoku w kategorii szkoA�y gimnazjalne.
Konkurs skA�adaA� siA� z dwA?ch etapA?w. W I etapie wyA�oniono trzech zwyciA�zcA?w, ktA?rym udaA�o siA� uzyskaA� maksymalnA� liczbA� punktA?w. W II czA�A�ci rywalizacja byA�a niezwykle zaciA�ta. Zadania byA�y duA?o trudniejsze, a czas mocno ograniczony.
Laureatkami okazaA�y siA� trzy dziewczyny (czy wpA�yw miaA�o na ten sukces AswiA�to Kobiet?):
I miejsce zdobyA�a uczennica Gimnazjum nr 4: Wiktoria Komorowska
II miejsce: A�MaA�gorzata TA�cza (Gimnazjum nr 1),
III miejsce: Dominika Polkowska (Gimnazjum nr 1).
Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali pamiA�tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia.
ZwyciA�zcom serdecznie gratulujemy.

Konkurs_sudoku