MiA�dzyszkolny sparing szkA?A� a�zNorwid a�� Asniadeckia�? w kategorii dokA�adny chemik.

Temat: IloA�ciowe oznaczanie skA�adnika w prA?bie badanej.

A�

6 czerwca 2017r w naszej szkole odbyA� siA� MiA�dzyszkolny sparing szkA?A� a�zNorwid a�� Asniadeckia�?

-A�A� sprawdzaA� umiejA�tnoA�ci rozwiA�zywania problemA?w o charakterze a�zA�A�czenia teorii z praktykA�a�?. SparingA� polegaA� na wykonaniu przez uczestnika zadania praktycznego zgodnie z instrukcjA� w pracowni chemicznej. Przed tym etapem odbyA�y siA� warsztaty dla uczniA?w, na ktA?rych zdobyli wiedzA� praktycznA� z dziaA�u analiza iloA�ciowa a�� miareczkowa.

Kryterium koA�cowej klasyfikacji uczestnikA?w byA�a ocena dokA�adnoA�ci oznaczanego skA�adnika w badanej prA?bie.

Uczniowie z LO a�zNorwida�? i a�zAsniadeckia�? ostro rywalizowali ze sobA� i otrzymali bardzo dobre wyniki analiz.

Wyniki konkursu:

I a��miejsce Marta KozioA� 0,31% i Kornelia Stasiak 0,31% III LO a�zAsniadeckia�?

II a�� miejsce Mateusz KuA�aga 0,48% III LO a�zAsniadeckia�?

III a�� miejsce Marcelina Asladowska 0,85% II LO a�zNorwida�?

MA�odzieA? otrzymaA�a certyfikaty uczestnictwa, dyplomy za zajA�cie I, II, III miejsca oraz nagrody i dodatkowe oceny z chemii.

Wszystkim uczniom biorA�cym udziaA� w sparingu pogratulowaA�a rA?wnieA? Pani Dyrektor Elwira Kozak, ktA?ra rozpoczA�A�a konkurs i A�A�A�A�A�zakoA�czyA�a wrA�czajA�c dyplomy nagrodzonym.

Organizator: Jolanta Krakowska a�� nauczyciel chemii.

Przechwytywanie