W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji przypadającego na dzień 16 listopada uczniowie naszej szkoły zaangażowali się we wspólne tworzeniu plakatów: „Drzewo Tolerancji” oraz „Znajdźmy nić porozumienia”. Celem inicjatywy było kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i empatii. Wszystkie klasy przygotowały również plakaty na temat tolerancji, które ozdobiły szkolne korytarze.