W dniach 16 i 17 czerwca w naszej szkole goA�ciliA�my Maxima Isaeva��a, zaA�oA?ycielaA� rosyjskiego Teatru Akhne, ktA?ry przeprowadziA� z uczniami klasy 1d i 2e warsztaty teatralne. InspiracjA� do pracy warsztatowej z mA�odzieA?A� byA�y przysA�owia i prA?ba ichA� ilustracji . Uczniowie otrzymali takA?e A�zadanie do przemyA�lenia a�� przedmioty zamkniA�te w pudeA�kach a��a�z Jaki /jaka jestem, jaki/jaka chcA� byA�/jaki/jaka nie chcA� byA�.a�? Przedmioty te zadziaA�aA�y jak maski za ktA?rymi opowiadajA�ca osoba mogA�a siA� ukryA� , pozwoliA�o to zA�amaA� barierA� miA�dzy odbiorcA� a a�zaktorema�?. W rezultacieA� powstaA�y niesamowite opowieA�ci , coA� w rodzaju teatralnychA� narracji bA�dA�cychA� inspiracjA� do dalszych dziaA�aA�.

Maxim Isaev przyjechaA� do Jeleniej GA?ryA� a dokA�adnie do Teatru Cinema gdzie wraz z aktorami tego teatru pracujA� nad wspA?lnym projektem.

Teatr Akhe zaliczany jest do nurtu nazywanego rosyjskim teatrem inA?ynieryjnym lub teatrem optycznym znanym i cenionym na caA�ym A�wiecie. Jego cechA� charakterystycznA� jest stosunek do przestrzeni, A�wiatA�a i dA?wiA�ku, ktA?re traktowane sA� jako niezaleA?ne postacie.

20160617_103518 20160617_104740

 

Opiekun B.Krop