Kierownik Muzeum Historii i MilitariA?w StanisA�aw Wilk przygotowaA�A� i poprowadziA� bardzo interesujA�cA� prezentacjA� na temat: Polskie SymboleA�A� Narodowe.A�Po raz kolejny uczniowie naszej szkoA�y uczestniczyliA� w ciekawej lekcji muzealnej i mogli poszerzyA� swojA� wiedzA� historycznA�. Tym razemA� klasy: I A, I C i II B z nauczycielami historii i p.M.MucowskA�.A�Szkoda, A?e nie wszyscy zainteresowali siA� bogatymi zbiorami muzeum. MoA?e wolA� wirtualne albo filmowe zwiedzanie? (http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=film)

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�8 VI 2016 – A�U.KozA�owska

Adresy atrakcyjnejA�A� oferty wystawienniczejA� i warsztatowo a�� edukacyjnej nie zastA�piA� zwiedzania:

www.militaria-muzeum.pl

http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=kontakt-2

Przypominam, A?e to grupa wolontariuszy z naszej szkoA�y przy Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego zaA�oA?yA�a we wrzeA�niu 2009 rokuA� „MaA�y SabotaA?.a�? MoA?e warto kontynuowaA� tA� dziaA�alnoA�A�?A�(wiA�cej na stronie:A� http: //www.militaria-muzeum.pl/strona-glowna/maly-sabotaz/maly-sabotaz,,29.html)

11 marca 2010 rokuA� „MaA�y SabotaA?” uczestniczyA� w wernisaA?u wystawy „ZagA�ada polskich elit.A�Akcja AB – KatyA�”.