W Meetingpoint Memory Messaien w Zgorzelcu, w centrum spotkań młodzieży polsko-niemieckiej, uczniowie ZSOiT skonfrontowali się z wydarzeniami Marca ’68 oraz z pojęciami: antysemityzm, strajk, komunizm. Spotkanie odbyło się w dwóch językach: polskim i niemieckim.