Nasi uczniowie i nauczyciele przy wspA?A�pracy z teatrem Cinema z MichaA�owic zrealizowali projekt artystyczny a�zA?atwe zapominaniea�? w oparciu o a�zKartotekA�a�? Tadeusza RA?A?ewicza.A� W swoistA� teatralno – muzycznA� realizacjA� dramatu wplecione zostaA�y utwory: a�zAnother bring of the walla�? Pink Floyd w wykonaniu Pauliny Morek i chA?ru uczniA?w, nagrania wspA?A�czesnych utworA?w raperskich oraz a�zSama, jak co dniaa�? z repertuaru GraA?yny A?obaszewskiej wykonana przez PaniA� Dyrektor a�� ElwirA� Kozak. Od strony muzycznej mA�odzieA? przygotowaA� Tomasz Asroda a�� wokalista grupy People of the Haze. W rolA� Bohatera wcieliA� siA� Krzysztof Nyderek, a nad caA�oA�ciA� czuwaA� reA?yser a�� Zbigniew Szumski.

Spektakl stanowiA� podsumowanie warsztatA?w dla mA�odzieA?y oraz szeregu wydarzeA� artystycznych a�� happeningA?w – przedstawianych w szkole podczas przerw.

PublicznoA�A� w JCK bardzo A?ywo reagowaA�a na wystA�p koleA?anek i kolegA?w, a zwA�aszcza nauczycieli, ktA?rych na co dzieA� widzi po drugiej stronie biurka. Projekt pokazaA�, A?e we wspA?lnym przedsiA�wziA�ciu moA?na zintegrowaA� A�rodowiska: aktorskie, muzyczne, uczniowskie i nauczycielskie, i A?e poznawanie klasyki literatury nie musi byA� nudne.

https://www.youtube.com/watch?v=mdcdxOB6748&feature=youtu.be