Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów ZSOiT do udziału w konkursie „LabTest” – ogólnopolski konkurs wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej. Zgłoszenie udziału do 12 lutego. Więcej informacji na temat konkursu
u p. Danuty Lisowskiej i p. Edyty Jaguś.

Serdecznie zapraszamy!