W tym roku również przeszliśmy szlakiem naszej wycieczki – Szlakiem Menory.