Wpływ człowieka na środowisko naturalne jest od dawna przedmiotem licznych badań. Wszystko wskazuje na to, że naszymi działaniami w znaczący sposób przyczyniliśmy się do pogorszenia stanu otaczającej przyrody. Coraz częściej mówi się więc o konieczności wprowadzenia zmian w naszym dotychczasowym stylu życia.

Jeśli chcemy zadbać o planetę, to już teraz musimy podjąć określone działania ekologiczne, które zahamują procesy związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Co możemy zrobić …?

Podziel się swoimi działaniami, udokumentuj je- opisz, sfotografuj, zaproponuj eko-działania w naszej szkole i prześlij na wskazany adres mailowy:

eko.działania.zsoitjg.@gmail.com

Termin nadsyłania prac – do 30.03.2021