DNIA 8.11.2017 ODBYA? SIA? KONKURS WIEDZY O SZWAJCARII. WZIA?A?O W NIM UDZIAA? 16 MIA?OAsNIKA�W JA?ZYKAA� NIEMIECKIEGO I GEOGRAFII. ORGANIZATOREM KONKURSU BYA? MGR K.PAJEWSKI.