Zapraszam wszystkich uczniA?w do udziaA�u w konkursie Creative Commons.

UczeA� wykonuje zdjA�cie w swoim miejscu zamieszkania (nie fotografuje osA?b), a nastA�pnie opisuje co inni mogA� zrobiA� z jego pracA� (jak mogA� wykorzystaA� jA� do wA�asnych celA?w).

ZdjA�cia naleA?y przekazaA� p. Marii SiegieA�czuk do 29.03.2017.

REGULAMIN+KONKURSU+WROCA?AW++CREATIVE+COMMONS