W dniu 13.11.2017 odbA�dzie siA� konkurs informatyczny “BA?br”. Zainteresowani udziaA�em w konkursie mogA� siA� zapisaA� w dniu dzisiejszym u p. Marii SiegieA�czuk w sali 101 w godzinach 12:40-15:05. IloA�A� miejsc ograniczona.