27.10.2023 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 odbyła się konferencja pt. „Przemoc rówieśnicza”,  w której brała udział delegacja naszych uczniów
z pedagogiem. Organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Okręgowy  w Jeleniej Górze oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Młodzież
z dużym zainteresowaniem śledziła wystąpienia prelegentów i chętnie uczestniczyła w dyskusji.

Pedagog – B. Fijałkowska