Dnia 12 listopada 2015r. uczniowie klasy 3b mieli okazjA� sprawdziA� swoje umiejA�tnoA�ci matematyczne podczas kolokwium na Wydziale Ekonomii, ZarzA�dzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej GA?rze. Kolokwium zostaA�o przygotowane i sprawdzone przez dr MirosA�awA� Sztemberg – LewandowskA�. Zadania sprawdzaA�y umiejA�tnoA�ci badania przebiegu zmiennoA�ci funkcji, rozwiA�zywania ukA�adA?w rA?wnaA� liniowych metodA� Gaussa oraz obliczania wyznacznikA?w wyA?szych rzA�dA?w. Podobnie jak w ubiegA�ym roku, zajA�cia na Uniwersytecie Ekonomicznym cieszyA�y siA� bardzo duA?ym zainteresowaniem wA�rA?d uczniA?w naszej szkoA�y, o czym A�wiadczA� duA?a frekwencja oraz pozytywne opinie uczestnikA?w kolokwium.

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� Barbara Chlebosz 3b