Nasi uczniowie zdobyli III miejsce w rywalizacji Sztafet Przełajowych a sztafeta dziewcząt zajęła punktowane IV miejsce w rywalizacji dziewcząt. Opiekunami reprezentacji byli: p. Sylwia Szwaja oraz p. Jarosław Zawiślański.