Nowy rok szkolny 2021/2022 –  nowe i atrakcyjne możliwości w ZSOIT!

Spieszymy by przekazać ważną informację uczniom i ich rodzicom!

Kolejną uczelnią, która wyraziła chęć współpracy z ZSOiT jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Uczelnia  która dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy studiów odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań przyszłych studentów. Współpraca z WSIiZ  obejmuje objęcie patronatu WSIiZ nad klasami profilowanymi w ZSOiT: biologiczno-chemiczną, usportowioną i technika analityka. Ponadto popularyzację wiedzy w zakresie kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności oraz wzajemną promocję, pomoc i wymianę doświadczeń.

Cieszymy się z kolejnego patronatu akademickiego oraz nowych wyzwań edukacyjnych,  które niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole.