MistrzostwaA� Dolnego AslA�ska w piA�ce koszykowej dziewczA�t odbyA�yA� siA� w dniu 18 marca

 

2016r wA�A� Polkowicach.A�A� WA� turniejuA� braA�yA� udziaA�A� zwyciA�skieA� zespoA�y z powiatA?w

 

waA�brzyskiego,A� jeleniogA?rskiego,A� legnickiegoA� , wrocA�awskiego .

 

Nasze uczennice ponownie odniosA�y sukces ,A� ZDOBYWAJA�CA�A� IIA�A� MIEJSCE ,

 

ulegajA�c tylkoA� w finale Liceum z Polkowic .

 

NadmieniA� naleA?y ,A?e Agnieszka MyA�lak z klasy 4tc zostaA�a uznana

 

NAJLEPSZA� ZAWODNICZKA�A�A� turnieju .

 

WA�A� nagrodA�A� otrzymaA�aA� piA�kA�A� koszowA� , ktA?rA�A� przekazaA�a dlaA� potrzebA� gabinetu

 

wychowaniaA� fizycznego.

 

Warte podkreA�lenia jest teA? to ,A?eA� dziewczA�taA� w poprzednim roku zdobyA�y III miejsce ,

 

wiA�c tegoroczny wynikA�A� naleA?yA� uznaA�A� za lepszy , duA?yA� sukces .
W zespole pod opiekA� p. JarosA�awa ZawiA�laA�skiego wystA�piA�y :

 

  • MyA�lak Agnieszka
  • Lewkowicz Sandra
  • Stefan Angelika
  • A?ozowiecka Wiktoria
  • SA�awiA�ska Katarzyna
  • Herbut Anna
  • Matuszak Martyna
  • Pladzyk Nicola
  • Aleksandra Lorenz
  • Magdalena Uzorko

A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�

A�

A�

A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� GRATULACJE