14 listopada udaliA�my siA� do Legnicy , by tam obejrzeA� jeden z najlepiej zachowanych na Dolnym AslA�sku kirkutA?w a�� czyli A?ydowskich cmentarzy. WracajA�c, wstA�piliA�my do Jawora i obejrzeliA�my przepiA�knA� AswiA�tyniA� Pokoju. ByA�a to wyprawa A�ladem rA?A?nych kultur, z ktA?rych dziedzictwa hojnie korzystamy.

A�A�A� A�A� A� A�