21 wrzeA�nia 2015 roku klasy 1a i 2a medialna wraz ze swoimi wychowawcami MagdalenA� GA?rak Pniak i JarosA�awem KotliA�skim wyruszyA�y do WrocA�awia na Festiwal Nauki.

Po dotarciu na miejsce, okoA�o godziny 10 , poszliA�my na wykA�ad pt: Tajemnicze mumie z doliny Tarim . Po odsA�uchaniu i obejrzeniu wykA�adu, udaliA�my siA� na pobliskA� uczelniA�, aby obejrzeA� przebieg Debaty Oxfordzkiej. Temat bardzo mnie zaciekawiA�, poniewaA? dotyczyA� nas wszystkich, a brzmiaA� tak : Nauka w nowym A�wietle- jak osiA�gniA�cia nauki wpA�ywajA� na codzienne A?ycie?. WygraA�a druA?yna „A”, ktA?ra miaA�a za zadanie przedstawiA� widowni i Radzie MA�drcA?w argumenty A�wiadczA�ce o tym, A?e urzA�dzenia mobilne sA� potrzebne i uA�atwiajA� nam A?ycie. Wszyscy byliA�my pod wielkim wraA?eniem jak obszerny zasA?b sA�A?w posiadajA� osoby uczestniczA�ce w debacie. Po wysA�uchaniu obu druA?yn i ogA�oszeniu wynikA?w przez dr hab. BogusA�aw Bednarka ,udaliA�my siA� dalej do budynku politechniki, gdzie znajdowaA�a siA� wystawa o charakterze naukowym. Po jej obejrzeniu i przejA�ciu na rynek gA�A?wny WrocA�awia, pod prA�gierz nauczyciele dali nam 2 godziny czasu wolnego. MogliA�my zjeA�A� obiad oraz zwiedziA� Stare Miasto WrocA�awia. Wycieczka pokazaA�a wszystkim jak fajnA� i zgranA� klasA� jest 1a medialna, juA? na samym poczA�tku!:)

Klaudia Troc kl.1a medialna