Serdecznie zapraszamy do udziaA�u w Regionalnym Konkursie Plastycznym

a�zKarkonosze za 100 lata�?

W konkursie mile widziane bA�dA� prace stworzone przy udziale wyobraA?ni i inwencji wA�asnej jak rA?wnieA? pod wpA�ywem inspiracji czasowA� wystawA� a�zOskar Adam Keil (1856-1936)- przedsiA�biorca i wydawcaa�? eksponowana w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej GA?rze do 31.01.2017 r.

Cele konkursu:

o rozwijanie zdolnoA�ci plastycznych

o ksztaA�cenie ekspresji i zdolnoA�ci twA?rczego myA�lenia

o rozbudzanie wyobraA?ni i fantazji

o motywowanie do podejmowania prA?b samodzielnego tworzenia

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniA?w z jeleniogA?rskich szkA?A� podstawowych. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 2. Konkurs rozpatrywany bA�dzie w czterech kategoriach wiekowych:
 • uczniA?w klas I-III szkA?A� podstawowych
 • uczniA?w klas IV-VI szkA?A� podstawowych
 • uczniA?w szkA?l gimnazjalnych
 • uczniA?w szkA?A� ponadgimnazjalnych
 1. Zadaniem uczestnikA?w konkursu jest stworzenie ilustracji w dowolnej technice plastycznej, wielkoA�ci nie przekraczajA�cej formatu A3 .
 2. Uwaga! InspiracjA� moA?e byA� czasowa wystawa a�zOskar Adam Keil (1856-1936)- przedsiA�biorca i wydawcaa�? eksponowana w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej GA?rze do 31.01.2017 r.
 3. Wykluczone sA� prace niesamodzielne a�� ingerencja i pomoc nauczyciela/rodzicA?w powinna ograniczaA� siA� do inspiracji dziecka.
 4. Oceniane bA�dA� wyA�A�cznie prace indywidualne.
 5. KaA?dy uczestnik konkursu moA?e nadesA�aA� jednA� pracA�.
 6. IloA�A� prac nadsyA�anych z jednej szkoA�y nie jest ograniczona.
 7. KaA?da praca plastyczna musi byA� opatrzona tytuA�em.
 8. KaA?da praca powinna zawieraA� metryczkA� autora: imiA�, nazwisko, wiek dziecka/ klasa; imiA� i nazwisko opiekuna; nazwA�, adres oraz numer telefonu szkoA�y.
 9. Termin nadsyA�ania prac do 10 kwietnia 2017 r.
 10. Prace plastyczne naleA?y dostarczyA� na adres organizatora:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej GA?rze

DziaA� Edukacji

 1. Jana Matejki 28

58-500 Jelenia GA?ra

 1. Prace niespeA�niajA�ce wymogA?w oraz nadesA�ane po terminie, o ktA?rym mowa powyA?ej, nie bA�dA� braA�y udziaA�u w konkursie.
 2. Rozstrzygniecie i uroczyste podsumowanie konkursu przewidziane jest w maju 2017 r.
 3. O ewentualnych zmianach laureaci zostanA� osobiA�cie powiadomieni przez organizatora konkursu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostanA� wraz z opiekunami zaproszeni na uroczyste podsumowanie i rozdanie nagrA?d.

Informacje dodatkowe:

 • Organizatorzy konkursu przewidujA� uroczyste wrA�czenie nagrA?d podczas Nocy MuzeA?w 2017.

UWAGA: NadsyA�ajA�c pracA� autorzy wyraA?ajA� tym samym zgodA� na przetwarzanie danych osobowych do celu niniejszego Konkursu. Wszystkie prace konkursowe pozostajA� wA�asnoA�ciA� organizatora. PrzysA�anie pracy plastycznej , oznacza przyjA�cie ww warunkA?w konkursu oraz zgodA� na umieszczenie imion i nazwisk autorA?w w Internecie i na stronie redakcyjnej wydawanych ksiA�A?eczek.16114779_1389632777723093_351090441063759934_n