Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu dzisiejszym  potwierdzony został pierwszy przypadek zachorowania ucznia ZSOiT na koronawirusa SARS-CoV-2.
W zaistniałej sytuacji, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli pracujących w ZSOiT Dyrektor Szkoły podjął szereg czynności mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się COVID-19 zgodnych z wymogami i wytycznymi NFZ oraz Sanepidu.
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386) wprowadzamy kształcenie w formie zdalnej w jednej klasie..
Wobec powyższego zajęcia w klasie 1e będą realizowane w formie zdalnej. Dla pozostałych uczniów nauka w szkole prowadzona jest w trybie stacjonarnym.
Przypominamy o stosowaniu procedur wewnątrz szkolnych oraz podstawowych zasad ograniczających zakażenie koronawirusem (nowa organizacja pracy szkoły – dokument dostępny na naszej stronie), Jeśli zauważą Państwo u siebie jakiekolwiek symptomy COVID-19 prosimy o niezwłoczne poinformowanie Dyrekcji szkoły oraz Sanepidu
Przestrzeganie powyższych zasad jest naszym wspólnym dobrem, dlatego też ich stosowanie należy traktować priorytetowo i z należytą uwagą.
Dyrektor ZSOiT
Elwira Kozak