Dyrektor ZSOiT informuje, że w dniu dzisiejszym w szkole odbyła się Rada Klasyfikacyjna zatwierdzająca wyniki końcowe uczniów klas maturalnych. W związku z tym absolwenci sklasyfikowani pozytywnie mają możliwość przystąpienia do matur zgodnie z harmonogramem.

Spotkanie informacyjne absolwentów szkoły z dyrekcją i wychowawcami klas odbędzie się 30.04.19 o g.12.00 w Galerii Szkolnej.

DYREKTOR