• Termin: 26 listopada 2019 roku
  • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze.
  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych.
  • Ideą konkursu jest:
    – promowanie nauk ścisłych
    -szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii
    – rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów

 

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania chemii w szkole podstawowej.
Uczestnicy wezmą udział w teście konkursowym oraz części doświadczalnej z zakresu chemii opracowanym na podstawie programu nauczania.
Szkoły, które zadeklarują udział‚ swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres zsoit_jg@vp.pl
Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza testy.
Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany na jesieni do szkół‚ wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie, oraz dostępny na stronie szkoły.

Formularz zgłoszeniowy

regulamin konkursu z chemii 1