PrzystA�piliA�my do ogA?lnopolskiego programuA� Forum Dialogu – SzkoA�a Dialogu, ktA?ry jest skierowany do uczniA?w szkA?A� ponadpodstawowych i pozwala odkryA� i lepiej zrozumieA� historiA� naszego miasta i jej wielokulturowe dziedzictwo.A� W dniach 30-31 paA?dziernika odbyA�y siA� pierwsze warsztaty, ktA?re poprowadziA�y Trenerki Forum. Przed nami nastA�pne spotkania i samodzielnie realizowane projekty. Opiekunami grupy uczniA?w byli: p. Marzena BaA�kowska i p. JarosA�aw KotliA�ski.

A�A�A�A�A�