19 grudnia 2015 w A�Instytucie Matematycznym Uniwersytetu WrocA�awskiego miaA� miejsce finaA� konkursu matematycznego. Tematem konkursu byA�y: PowA�oki wypukA�e zbiorA?w, czyli rozbijanie namiotA?w w przestrzeni i na pA�aszczyA?nie. Z naszej szkoA�y zostaA�y wyA�onione cztery finalistki: A�Natalia Hajduk z klasy 3b oraz Aleksandra RyA�nik ,Weronika WojtunikA� i Agnieszka MatubowskaA� z klasy 1b.Serdecznie gratulujemy uczestniczkom finaA�u. W wrocA�awskim finale braA�y udziaA� 142 osoby ze szkA?A�ponadgimnazjalnych , ktA?re zwyciA�A?yA�yA� we wczeA�niejszych eliminacjach szkolnych. Na terenie naszego miasta, eliminacje do konkursu odbyA�y siA� 28 listopada w ZSO nr 1 w Jeleniej GA?rze. KoordynatoremA� konkursu w naszej szkole byA� mgr JarosA�aw Cywka.

Koma2