W zwiA�zku z organizacjA� w naszej szkole w przyszA�ym roku szk. 1. 10. 2016/17A� festynu integracyjnego z rodzicami i A�rodowiskiem lokalnym pod nazwA� a�zAsNIADECKI FEST-yna�?, ktA?rego gA�A?wnym celem jest upamiA�tnienie Patrona naszej szkoA�y, a takA?e pozyskanie funduszy na doposaA?enie sprzA�tu sportowego na zajA�cia wych. fizycznego oraz mini siA�owni na powietrzu. W zwiA�zku z tymA� prosimy PaA�stwa o udziaA� w nim, a takA?e chA�tnych rodzicA?w o wA�A�czenie siA� do organizacji tej imprezy. PoniewaA? ze wzglA�dA?w technicznych waA?na bA�dzie dla nas iloA�A� uczestnikA?w prosimy PaA�stwa A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�o zgA�aszanie siA� poprzez dziennik elektroniczny ze wskazaniem A�swojej roli w tym przedsiA�wziA�ciu tzn. jako goA�A�, A�pomoc do organizacji. Ponadto chcielibyA�my PaA�stwa prosiA� o pomoc w pozyskaniu sponsorA?w imprezy, gadA?etA?w do loterii fantowej oraz w zaA�atwieniu zespoA�u muzycznego, ktA?ry uatrakcyjniA�by ten festyn. ChA�tnych i gotowych do pomocy w organizacji imprezy rodzicA?w, bA�dA? majA�cymi pomysA�y zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne 18. 07. 2016 o godz. 10.00 , ktA?re odbA�dzie siA� w naszej szkole z zespoA�em nauczycieli i dyrekcjA�.

Liczymy na PaA�stwa pomoc w tym przedsiA�wziA�ciu!!!