Szacuje się, że aż 50 milionów ton elektrośmieci zostanie wytworzonych na całym
świecie w 2020 roku. Połowa z nich to urządzenia osobiste, takie jak komputery,
ekrany, smartfony, tablety i telewizory, a reszta to większe urządzenia gospodarstwa
domowego oraz sprzęt do ogrzewania i chłodzenia. Według ONZ na świecie tylko
20% elektrośmieci jest poddawanych recyklingowi każdego roku, co oznacza, że
​​pozostałe 40 milionów ton trafia na składowiska, gdzie są spalane lub przetwarzane
w nieprawidłowy sposób. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego takimi odpadami
powoduje poważne problemy zdrowotne, środowiskowe i społeczne m.in. poprzez
nielegalne przemieszczanie odpadów elektronicznych do krajów rozwijających się.
Weź udział w akcji ‘’ZBIERAMY NIE WYRZUCAMY”
Do 13 listopada 2020 przynieś do szkoły stary, nieużywany telefon komórkowy
(ważne – bez baterii) Przynieś go do sali 105. MŁODZIEŻOWA GRUPA
EKOLOGÓW ZSOiT wraz z EKOPHONE ma pomysł na ponowne wykorzystanie tych
urządzeń. Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą
trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji gdzie będą mogły jeszcze przez lata
służyć innym dzieciom.
Informacje – www.ekophone.pl