Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL). Święto ma na celu uświadamianie nas o znaczeniu i roli lasów, a także samych drzew.

Klasa 1c ZSOiT włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Lasów i odbyła wycieczkę do Banku Genów w Kostrzycy. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z rozpoznawania nasion drzew oraz zwiedzili arboretum gdzie podczas spaceru poznawali gatunki drzew i roślin. Wycieczce towarzyszyła piękna pogoda, uczniowie byli bardzo zadowoleni że spędzili ten czas w terenie, łącząc naukę z przyjemnością obcowania z przyrodą.