Uczniowie naszej szkoły realizują hasła ekologiczne w życiu codziennym.
I o to właśnie chodzi!