W dniu 17.02.2016r. w zwiA�zku z niedawno obchodzonym Dniem Chorego nasi wolontariusze, jak co roku przedstawili program artystyczny oraz przygotowali sA�odki poczA�stunek dla pensjonariuszy ZakA�adu OpiekuA�czo Leczniczego a�� Caritas w Jeleniej GA?rze.

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�Koordynator wolontariatu B. FijaA�kowska