W ramach akcji DzieA� Bezpiecznego Internetu w naszej szkole p. Maria SiegieA�czuk zA�uczniami klasy 2Tc zorganizowaA�a szereg inicjatyw:

  • Uczennice 2Tc Oliwia Belta, Barbara Balasa oraz Sara KawczyA�ska wykonaA�y plakat BezpieczeA�stwo w sieci.
  • Uczniowie klas 1Tc, 1b oraz 1a wykonali w Pages plakaty, a najciekawsze zostaA�y przedstawione spoA�ecznoA�ci szkolnej.
  • Przy sali 26 zostaA�a przygotowana gazetka o zagroA?eniach w sieci i zasadach bezpiecznego Internetu.
  • W caA�ej szkole pojawiA�y siA� QR-cody zA�zapisanymi Zasadami Bezpiecznego Internetu.

IMG_0147IMG_0159IMG_0164IMG_0170 IMG_0169IMG_0168IMG_0166