Wolontariusze naszej szkoły dzielnie spisali się we wrześniu wspierając Fundację Redemptoris Missio w akcji „Adopcja szkoły w Afryce”. Wśród społeczności szkolnej przeprowadzili zbiórkę funduszy. Uzyskana kwota – 1100zł – została przesłana na konto Fundacji. Ponadto wolontariusze dwukrotnie kwestowali na rzecz chorego na SM Romana. Również pomogli zbierać żywność dla ubogiej rodziny. Obecnie są w trakcie pomocy dzieciom niewidomym i niepełnosprawnym włączając się do akcji „Pomóż i Ty” rozprowadzając wśród uczniów cegiełki w postaci kart ze zwierzętami i pomocami naukowymi.

Nasi wolontariusze bardzo chętnie przystępują do każdej akcji charytatywnej, potrafią okazać serce i chęć pomocy innym.

Kordynatorka wolontariatu – Bożena Fijałkowska