Drugi dzień XXVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki rozpoczął wykład doktora Krzysztofa Hauke p.t. „Chat GPT – nowe wyzwania w procesie kształcenia”. Dotyczył on bardzo aktualnego zagadnienia – działania czatbotu ze sztuczną inteligencją. Chatbot komunikuje się z użytkownikami w językach naturalnych (na przykład po polsku) – użytkownik zadaje pytania, a bot udziela szczegółowych odpowiedzi. Do trenowania modelu językowego ChatGPT wykorzystuje się uczenie nadzorowane i uczenie wzmacniające.
W rezultacie ten wysokowydajny model jest obecnie w stanie udzielać odpowiedzi na wiele różnych tematów, z wystarczającą dokładnością i bez mylących sformułowań. Podobnie jak pierwszego dnia festiwalu uczniowie znów mogli spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zadań, krzyżówek
i quizów o tematyce naukowej.