W dniu 23.11.2021 r. w klasie 3dp na lekcji wychowawczej miało miejsce spotkanie z mł.asp. Beatą Sosulską-Baran. Spotkanie miało formę warsztatów w ranach projektu „Drag Stop”przeciwdziałanie narkomanii.Podczas warsztatów młodzież pogłębiła swoją wiedzę nt. szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz dowiedziała się o konsekwencjach prawnych rozprowadzania i handlu narkotykami. Uczniowie chętnie zadawali pytania, zostali zapoznani szczegółowo z procedurami operacyjnymi, które stosuje się podczas podejrzenia handlem narkotykami. Była to bardzo pouczająca lekcja, która miała za zadanie uchronić młodzież przed próbą zażywania i sprzedaży narkotyków.