11.10.2018 uczniowie klas 2Ta, 3Ta, 4Tc oraz klas 3 LO pod opieką p. Edyty Jaguś, p. Ewy Piotrowskiej i P. Marii Siegieńczuk, uczestniczyli w wykładach z okazji XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Imprezę rozpoczęliśmy udziałem w wykładzie „Nowoczesna biotechnologia – królowa nauk?” przedstawionym przez prof. dr hab. Jadwigę Sołoducho (chemik, Wydział Chemiczny, PWr).

Kolejnym wykładem przedstawionym w nieco mniejszym gronie przez dr Martę Sochocką  był „Jak zakochuje się mózg? – czyli hormony, zapachy i genetyka powstawania miłości”

Uczniowie mogli dodatkowo uczestniczyć w innych równie ciekawych wykładach, z czego chętnie skorzystali.