W A�rodA� 27.04.2016 w Zespole SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych odbyA�y siA�A� Dni Otwarte. GimnazjaliA�ci mieli moA?liwoA�A� wziA�cia udziaA�u w zorganizowanych przez uczniA?w i nauczycieli warsztatach.

MA�odzieA? uczestniczyA�a w warsztatach medialnych, biochemicznych, psychologicznych i artystycznych oraz bardzo chA�tnie zwiedzaA�a pracownie szkolne, laboratoria chemiczne i bibliotekA�. GimnazjaliA�ci zapoznali siA� rA?wnieA? z A�bazA� sportowA� szkoA�y i mogli uczestniczyA� w zawodach sportowych. Przygotowana zostaA�a kawiarenka „Chemika” w ktA?rej uczniowie prezentowali bogatA� ofertA� edukacyjnA� szkoA�y. W sali lustrzanej gimnazjaliA�ci mogli obejrzeA� performance w wykonaniu klasy artystycznej a w holu szkoA�y A�seans filmowy , ktA?ry byA� zapisem zeszA�orocznego przedstawienia teatralnego przygotowanego przez naszych uczniA?w.