Klasa 3A (wych. K.Pajewski) postanowiA�a z okazji MikoA�ajek zebraA� pieniA�dze na szczytny cel. 275 zA�otych zostaA�o przekazane na konto chorej Natalii Gajdy z Jeleniej GA?ry z A?yczeniami peA�nego powrotu do zdrowia.A�