TAK! Przekonała się o tym grupa rozszerzenia z języka polskiego, która w ramach zajęć udała się wraz z nauczycielką do Galerii BWA na wystawę prac lokalnej arystki – Krystyny Matusiak. Każdy z uczniów miał za zadanie wybrać najlepszą pracę, następnie wszyscy otrzymali indywidualne zadanie do tego obrazu, inspirowane niejawnymi pytaniami przewidzianymi na maturze ustnej. Dzięki temu uczymy się wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas kształcenia literackiego, aby zauważać nawiązania występujące w dziełach twórców różnych epok, także w sytuacji obcowania ze sztuką. Po raz kolejny nasza młodzież zachwycała swoją wrażliwością i trafnością skojarzeń.