a�zPodstawowym elementem cyfrowego bezpieczeA�stwa wA�szkoA�ach jest wiedza iA�A�wiadomoA�A� uczniA?w, ale takA?e nauczycieli iA�rodzicA?w na temat moA?liwych zagroA?eA� iA�ryzyka zwiA�zanego zA�korzystaniem zA�Internetu iA�nowoczesnych narzA�dzi cyfrowych.a�?(cyfrowobezpieczni.pl)

Nasza szkoA�a, jako jedyna w Jeleniej GA?rze, przystA�piA�a do projektu Cyfrowobezpieczni.pl a�� Bezpieczna SzkoA�a Cyfrowa.A� 29.11.2016 zorganizowaliA�my spotkania i zajA�cia warsztatowe dla uczniA?w naszej szkoA�y w ramach Szkolnego DniaA� BezpieczeA�stwa Cyfrowego. 20.12.2016 r. w ramach spotkania zA�rodzicami, przedstawiliA�my zaA�oA?enia projektu i najwaA?niejsze dziaA�ania prowadzone przez nauczycieli. Nauczyciele-wychowawcy przeprowadzili seriA� lekcji na podstawie gotowych scenariuszy. GA�A?wna tematyka to:

  • Prawo Autorskie;
  • Aswiadome ksztaA�towanie wizerunku w Internecie;
  • Seksting i granice prywatnoA�ci;
  • BezpieczeA�stwo finansA?w;
  • PrzeciwdziaA�anie cyberprzemocy;
  • WiarygodnoA�A� w sieci.

Teraz czekajA� nas kolejne wyzwania. 9.02. 2017 zaplanowaliA�my razem zA�uczniami DzieA� Bezpiecznego Internetu.

IMG_1037IMG_1041IMG_1038