ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410 z późniejszymi zmianami).Zawieszenie zajęć w szkole i kształcenie na odległość do 26 czerwca br.

__________

W miarę możliwości proszę załatwiać sprawy telefonicznie: 75.7522881  /2/

lub e-mail:

sekretariat dyrektora Øzsoit_jg@vp.pl

sekretariat uczniowskiØzsoit_uczniowski@vp.pl

 

W sprawach pilnych, wymagających osobistej obecności,

prosimy o wcześniejszą informację (kontakt – jw.),

aby maksymalnie skrócić czas przebywania na terenie szkoły.

 

Obowiązują zasady bezpiecznego zachowania się w warunkach epidemii

(właściwe odległości, maseczki, rękawiczki, własne długopisy do podpisania potwierdzenia odbioru dokumentów).