W dniach 17,18 i 21 grudnia 2015 rokuA� w naszej szkole po raz kolejny odbyA� siA� AswiA�teczny Kiermasz.

W tym roku kaA?da klasa przygotowaA�a swoje stoisko, ktA?re znajdowaA�o siA�A� na gA�A?wnym korytarzu przy wejA�ciu. WiA�kszoA�A� klas postawiA�o na tradycyjnA�, A�wiA�tecznA� dekoracjA�, jednak byA�y takie, ktA?re siA� wyrA?A?niaA�y. JednA� z tych unikatowych klas byA�a klasa 3T, ktA?ra swoimi ozdobami nawiA�zywaA�a do premiery filmu a�zGwiezdne wojny: Przebudzenie Mocya�?. RA?wnieA? pojawiA� siA� styl hawajski i tematyka Dzikiego Zachodu. Jak co roku oprawA� muzycznA� imprezy zapewniA� SamorzA�d Uczniowski.

ZwiA�zku z tym, iA? uczniowie musieli rozreklamowaA� swoje produkty w naszej szkole pojawiA�o siA� wielu MikoA�ajA?w i reniferA?w zachA�cajA�cych do zakupu. ZostaA�o rA?wnieA? rozwieszonych wiele plakatA?w i ulotek.

Na stoiskach mogliA�my zakupiA� wiele A�wiA�tecznych ciast, pierniczkA?w i babeczek. Jednak serca naszych uczniA?w skradA�y cieplutkie tosty i piA�knie pachnA�ce gofry oraz naleA�niki. Zapach tych produktA?w rozniA?sA� siA� po caA�ej szkole. Nie zabrakA�o rA?wnieA? warzywnych saA�atek oraz A�wieA?ych owocA?w.

Podczas kiermaszu zostaA�a zebrana kwota w wysokoA�ci 2081,02 zA�. Asrodki te zasiliA�y Szkolne KoA�o Towarzystwa PrzyjaciA?A� Dzieci. NajwiA�cej pieniA�dzy uzyskaA�a klasa 3tc, ktA?ra w nagrodA� otrzymaA�a poA�owA� zebranej kwoty (135,08zl). Natomiast tytuA� a�zNajlepszego stoiskaa�? zdobyA�a klasa 1c i wygraA�a a�zDzieA� bez pytaniaa�?. W skA�ad tegorocznej komisji wchodzili: p. Alicja FrA�ckowiak, p. Agata A�wiA�kaA�a i Sara Plewka kl. 3e.

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�Natalia Konar 1a medialna