Autor: ZSOiT

Klasy medialne na wycieczce we WrocA�awiu

21 wrzeA�nia 2015 roku klasy 1a i 2a medialna wraz ze swoimi wychowawcami MagdalenA� GA?rak Pniak i JarosA�awem KotliA�skim wyruszyA�y do WrocA�awia na Festiwal Nauki.

Po dotarciu na miejsce, okoA�o godziny 10 , poszliA�my na wykA�ad pt: Tajemnicze mumie z doliny Tarim . Po odsA�uchaniu i obejrzeniu wykA�adu, udaliA�my siA� na pobliskA� uczelniA�, aby obejrzeA� przebieg Debaty Oxfordzkiej. Temat bardzo mnie zaciekawiA�, poniewaA? dotyczyA� nas wszystkich, a brzmiaA� tak : Nauka w nowym A�wietle- jak osiA�gniA�cia nauki wpA�ywajA� na codzienne A?ycie?. WygraA�a druA?yna „A”, ktA?ra miaA�a za zadanie przedstawiA� widowni i Radzie MA�drcA?w argumenty A�wiadczA�ce o tym, A?e urzA�dzenia mobilne sA� potrzebne i uA�atwiajA� nam A?ycie. Wszyscy byliA�my pod wielkim wraA?eniem jak obszerny zasA?b sA�A?w posiadajA� osoby uczestniczA�ce w debacie. Po wysA�uchaniu obu druA?yn i ogA�oszeniu wynikA?w przez dr hab. BogusA�aw Bednarka ,udaliA�my siA� dalej do budynku politechniki, gdzie znajdowaA�a siA� wystawa o charakterze naukowym. Po jej obejrzeniu i przejA�ciu na rynek gA�A?wny WrocA�awia, pod prA�gierz nauczyciele dali nam 2 godziny czasu wolnego. MogliA�my zjeA�A� obiad oraz zwiedziA� Stare Miasto WrocA�awia. Wycieczka pokazaA�a wszystkim jak fajnA� i zgranA� klasA� jest 1a medialna, juA? na samym poczA�tku!:)

Klaudia Troc kl.1a medialna

Wolontariuszki podczas akcji dla Romana

W dniach 26-27.09.2015 wolontariuszki naszej szkoA�y (pod opiekA� koordynatora wolontariatu B. FijaA�kowskiej) dzielnie spisaA�y siA� podczas kwesty na rzecz chorego na SM Romana, ktA?remu pomagamy juA? od dwA?ch lat w zbiA?rce pieniA�dzy na leczenie komA?rkami macierzystymi.

Podczas Jarmarku Staroci i OsobliwoA�ci zostaA�o zebranych 1672 zA� i 32 gr.
DziA�kujA� Wolontariuszom, Pani BoA?enie FijaA�kowskiej i wszystkim DarczyA�com:)

Roman Geftasewicz.

Brawo dziewczA�ta!!!

Rajd patrona JA?DRZEJA AsNIADECKIEGO

Z okazji 70-lecia naszej szkoA�y klasy drugie wezmA� udziaA� w Rajdzie Patrona JA?DRZEJA AsNIADECKIEGO

30 wrzeA�nia 2015 /w A�rodA�/ o godzinie 8.00 wyruszymy ze szkoA�y trasami:

PAULINUM
klasy: II A /z wych. J.KotliA�skim i p.W.KowczA�/II D /p.M.MucowskA� i p.B.Polowczyk/
GA�RA SZYBOWCOWA
klasy: II T /z.wych.p. J.WiniarskA� i p.U.KozA�owskA�/A�II C/z wych.p.K.Koprem i p.P.Nowakowskim/
KOZINIEC
klasy: II B/z wych. P.P.A?obockim i p.J.KrakowskA�/A�II E/ z wych.p.B.KuA?miA�skA� i p.J.FrA�ckiewicz/

Rajd pieszy zakoA�czy siA� w szkole konkursem wiedzy:
JA?DRZEJ AsNIADECKI – a�zOJCIEC POLSKIEJ CHEMIIa�?

U.KozA�owska

Warsztaty integracyjne klasy 1b

4 wrzeA�nia odbyA�y siA� warsztaty integracyjne klasy 1b.A�ByA�o ognisko, przeciA�ganie liny, siatkA?wka.A�Wygrywali ci, ktA?rzy mieli z gA?rki 🙂
Opiekunowie: J.Cywka, P.Nowakowski

przeciganie-liny-1bintegracja-1b

Po Rajdzie Patrona JA�drzeja Asniadeckiego

W A�rodA� 30.09.2015, klasy medialna i psychologiczna ,udaA�y siA� na pieszA� wycieczkA� do PaA�acu Paulinum w Jeleniej GA?rze. Wydarzenie miaA�o miejsce z okazji obchodA?w 70 lecia Chemika, w ramach szkolnego ,,Rajdu Patronaa�?. Wyprawa miaA�a charakter edukacyjny – w trakcje jej trwania nauczyciele opowiadali nam historiA� PaA�acu Paulinum oraz innych interesujA�cych obiektA?w. Po powrocie do szkoA�y klasy drugie wziA�A�y udziaA� w quizie sprawdzajA�cym wiedzA� na temat JA�drzeja Asniadeckiego, oraz w konkursie piosenki zwiA�zanej z patronem szkoA�y. Wycieczka byA�a udana i przebiegA�a w sympatycznej atmosferze.

Aleks MiA�kiewicz 2a medialna

WYGRAJ A�YCIE DZIA?KI MARZENIOM

We wtorek 22 wrzeA�nia 2015r w naszej szkole odbyA�o siA� spotkanie uczniA?w klas pierwszych oraz 2d z niepeA�nosprawnymi sportowcami.

OpiekA� nad imprezA� sprawowaA�a mgr Sylwia Szwaja.

Przedstawicielami Paraolimpijskiej Kadry Polski w szermierce na wA?zkach byli czA�onkowie Fundacji Akademia Integracji.

Warsztaty prowadzone byA�y w ramach programu :

a�?WYGRAJ A�YCIE DZIA?KI MARZENIOMa�?.

Obecni na spotkaniu Mistrzowie Aswiata, czA�onkowie Kadry Polski opowiedzieli nam o swoich doA�wiadczeniach zwiA�zanych z niepeA�nosprawnoA�ciA�, marzeniami, pasjami i sA�aboA�ciami.

Zaprezentowali wspaniaA�A� dyscyplinA� sportowA�, jaka jest szermierka na wA?zkach.

Dodatkowo przekazali wiele informacji jakich zachowaA� naleA?y unikaA� ,aby nie doszA�o do wypadkA?w ,koA�czA�cych siA� niepeA�nosprawnoA�ciA�.
Uczniowie mogli dowiedzieA� siA�, jak wyglA�da A?ycie osA?b niepeA�nosprawnych, i jak zmieniA�o siA� podejA�cie do niepeA�nosprawnoA�ci w Polsce i na A�wiecie. Przekonali siA� rA?wnieA?,A?e sport stanowi wspaniaA�A� alternatywA� i doskonaA�y sposA?b na speA�nianie swoich marzeA� i samorealizacjA�.

ChA�tni uczniowie mieli moA?liwoA�A� podjA�cia lekcji fechtunku z rA�k Paraolimpijskich MistrzA?w.

Zebrania rodzicA?w

DniaA�19 listopada 2015A�(czwartek)A�o godz.17.00A�odbA�dzie siA�A�zebranieA� rodzicA?w uczniA?w wszystkich klas.A�W czasieA�zebrania przedstawione zostanA�A�ocenyA�prognozowane klas 3. Zapraszamy takA?e o godz 16.30 na zebranie Rady RodzicA?w i Rady SzkoA�y.

W zwiA�zku z tym konsultacje wA�pierwszA�A�A�rodA� miesiA�ca nie odbA�dA� siA�.

 

Serdecznie zapraszamy!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Font Resize
Zmiana kontrastu