Uczniowie ZSOiT w międzynarodowej  akcji „Sprzątanie świata”. Zamierzony cel  osiągnięty-100 worków zebranych śmieci. Pracowicie