W zwiA�zku z kolejnA� edycjA� akcji a�zOkulary dla Afrykia�?, ktA?rej organizatorem jest Fundacja Dzieci Afryki – Klinika OKULUS w Bielsku BiaA�ej, wolontariusze organizujA� w naszej szkole i wA�rA?d mieszkaA�cA?w Jeleniej GA?ry zbiA?rkA� starych, niepotrzebnych okularA?w leczniczych i przeciwsA�onecznych. Dlatego kaA?dy, kto chciaA�by wspomA?c okularami ludzi Afryki proszony jest o ich A�dostarczenie do gabinetu pedagoga. Osoby spoza naszej szkoA�y mogA� dzwoniA� na nrA� 75 7522881 podajA�c swA?j adres i wA?wczas wolontariusze odbiorA� okulary.

ZbiA?rka okularA?w bA�dzie trwaA�a do kwietnia.A� Ze wzglA�dA?w logistycznych dobrze byA�oby, gdyby chA�tni darczyA�cy dostarczyli okulary jak najwczeA�niej.

Prosimy przekazywaA� tA� informacjA� o akcji swoim znajomym, rodzinie, itd.

Kilka uwag organizatorA?w dotyczA�cych zbiA?rki:

a�� zbieramy uA?ywane okulary w plusach i minusach, ale bez cylindrA?w
a�� zbieramy uA?ywane okulary sA�oneczne
a�� okulary powinny byA� w dobrym stanie, tzn. mieA� wszystkie elementy opraw nieuszkodzone, a szkA�a nie mogA� byA� porysowane w centrum
a�� jeA�li okulary przesyA�ajA� firmy optyczne, to bardzo prosimy o opisanie mocy szkieA�. To zdecydowanie uA�atwia nam segregowanie i pakowanie, przy kilku tysiA�cach okularA?w jest co robiA�. Sprawdzona metoda opisywania: kaA?de okulary wsadzone sA� do maA�ego (najtaA�szego) woreczka foliowego razem z maA�A� kartkA�, na ktA?rej napisane sA� moce OP, OL. Woreczki nie mogA� byA� zawiA�zane. W trakcie misji nie ma czasu na ich odwiA�zywanie przy 100 osobach czekajA�cych w kolejce do badania, a nie chcemy ich rozrywaA�. Te woreczki sA� cennym dodatkiem dla ludzi w Afryce, ktA?rzy nigdy nie mieli okularA?w i jest to dla nich przedmiot bardzo cenny.
a�� w Afryce jest problem z wodA�, jeA�li ktoA� ma moA?liwoA�ci wyczyszczenia okularA?w, to bA�dziemy bardzo wdziA�czni. Wszystko robimy wA�asnymi siA�ami osA?b, ktA?re pracujA� w Fundacji Dzieci Afryki oraz w Klinice Okulus w Bielsku-BiaA�ej i Jaworznie, i jak przychodzi kilka tysiA�cy okularA?w, to jest to ogrom pracy.

ZbiA?rka zarejestrowana jest w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod numerem 2016/47/OR