W dniu 29.11. 2018r. w naszej szkole zostanie
przeprowadzona pod patronatem Kuratorium Oświaty
dolnośląska akcja „KOMÓRKOMANIA”

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów, rodziców i nauczycieli
w ten czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00 do rejestracji na potencjalnego
DAWCĘ szpiku i komórek macierzystych.

RAZEM możemy więcej!!!
Dajcie chorym na białaczkę ŻYCIE!
Liczą na WAS chorzy i my liczymy!!!

Koordynator wolontariatu – B. Fijałkowska
Pielęgniarka szkolna – A. Domagała
Wolontariusze