W piA�tek 9 paA?dziernika odbyA�y siA� uroczystoA�ci zwiA�zane z 70-leciem istnienia na jeleniogA?rskim rynku edukacyjnym naszej szkoA�y. Dodatkowym powodem do A�wiA�towania byA�a piA�tnasta rocznica nadania szkole imienia wielkiego myA�liciela epoki oA�wiecenia JA�drzeja Asniadeckiego.

Obchody rozpoczA�A�y siA� od mszy A�w. w koA�ciele parafialnym p.w. Jana ApostoA�a i Ewangelisty. NastA�pnie do budynku szkoA�y zaczA�li napA�ywaA� absolwenci szkoA�y i uczniowie, nauczyciele sprzed lat i obecni. W klasach powstaA�y specjalne wystawy dotyczA�ce poszczegA?lnych rocznikA?w absolwentA?w. W kawiarence moA?na byA�o napiA� siA� kawy w gronie dawnych znajomych i obejrzeA� archiwalne kroniki szkoA�y. Uczniowie klasy artystycznej pod kierunkiem Dariusza Fodczuka przygotowali znakomity performance.

Oficjalna czA�A�A� uroczystoA�ci odbyA�a siA� w JeleniogA?rskim Centrum Kultury. Na rA�ce Pani Dyrektor Elwiry Kozak najlepsze A?yczenia zA�oA?yli przedstawiciele wA�adz parlamentarnych i miejskich, dyrektorzy szkA?A� i innych instytucji. ZwieA�czeniem obchodA?w byA� bal absolwentA?w i pracownikA?w szkoA�y w Koronie Karkonoszy w SosnA?wce.

12079192_996722927058084_8710148810053412630_n 12091432_996724203724623_3574777209246872489_o 12119113_996718767058500_7376879949547882479_n aparat 240 aparat 246 aparat 287