W dniu 30.01.2018r. odbyA�a siA� we WrocA�awiu Gala wrA�czania CertyfikatA?w za udziaA� w akcji „DolnoA�lA�ska KomA?rkomania” przyznawanych przez FundacjA� DKMS i Kuratora OA�wiaty.A� Nasza szkoA�a zajA�A�a 2 miejsce na 53 zgA�oszone do akcji dolnoA�lA�skie szkoA�y ponadgimnazjalne (kryterium byA�aA� iloA�A� zarejestrowanych kandydatA?w na potencjalnych dawcA?w szpiku) i uzyskaA�a tytuA� „SzkoA�y z A�yciem”. ZaA� pedagog – BoA?ena FijaA�kowskaA� za przeprowadzenie tej akcji otrzymaA�a dyplom „Pedagoga z A�yciem ”

b A� A�A� A� A� A�A�A�A�A� A� A� A� A�